اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر اشکان رحیمی کیان

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر اشکان رحیمی کیان


"برگزاری سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای دکتر اشکان رحیمی کیان"

 سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای دکتراشکان رحیمی کیان با عنوان:

Integrated Distribution Planning in Smart Grids

 از طرف شاخه IEEE روز چهارشنبه ۷/‏۰۹/‏۹۷ از ساعت ۱۰ ا لی ۱۲  در اتاق ۸۰۴ ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

 

آدرس کوتاه :