اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر اشکان رحیمی کیان

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر اشکان رحیمی کیان


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر اشکان رحیمی کیان با عنوان 

Software as a Service (SaaS) solutions for future of Energy

روز سه شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برگزار خواهد شد. 

آدرس کوتاه :