اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امیر رحمانی

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امیر رحمانی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امیر رحمانی با عنوان

Smart IoT-centric Solutions for Personalized Healthcare: Case-studies and Design Challenge

از طرف شاخه IEEE در تاریخ ۲۵ آذر ماه از ساعت  ۱۲:۳۰ الی 14 در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.
 
آدرس کوتاه :