اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر بابک سیف

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر بابک سیف


"برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر بابک سیف"

 سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای دکتر بابک سیف با عنوان " Information Theoretic Learning: an approach to signal processingاز طرف شاخه IEEE روز یکشنبه ۱۱/‏۰۹/‏۹۷  از ساعت ۱۲:۳۰ ا لی ۱۴ دراتاق803 ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

 

 

آدرس کوتاه :