اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حسن نجفی

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حسن نجفی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حسن نجفی  از دانشگاه Louisiana 

سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای دکتر حسن نجفی از دانشگاه Louisiana آمریکا با عنوان 

Fast-Converging Deterministic Approaches for Stochastic" "Computing

مرتبط با گرایش معماری کامپیوتر روز چهارشنبه ۱۲/‏۱۰/‏۹۷ از ساعت ۱۲:۳۰ ا لی ۱۴ در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

 

آدرس کوتاه :