اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حسین عادلی

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حسین عادلی


سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر حسین عادلی

سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر حسین عادلی مرتبط با گرایش هوش ماشین و رباتیک توسط شاخه دانشجویی   ACM با عنوان

"مغز و ماشین چگونه توجه را یاد می‌گیرند؟ "

روز یکشنبه ۷/‏۱۰/‏۹۷  از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر  برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :