اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر لی

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر لی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر لی با عنوان

The code for facial identity in the primate brain

مرتبط با گرایش مدلسازی شناختی-توسط IEEE/ACM در تاریخ ۱۲/‏۰۸/‏۹۸‬ ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ در محل اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :