اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مجید صفری

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مجید صفری


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مجید صفری تحت عنوان:

Advanced Optical Communications: From Core to Access Networks

با همکاری شاخه دانشجویی IEEE در تاریخ ۹ام دی ماه  ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲:۳۰ الی۱۴ در اتاق ۸۰۱ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد. 

آدرس کوتاه :