اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمدعلی نیکویی ماهانی

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمدعلی نیکویی ماهانی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمدعلی نیکویی ماهانی

محقق و مهندس ارشد،مرکز تحقیقات و توسعه شرکت BMW آلمان

با عنوان:

هوش مصنوعی:راننده‌های خودروهای خودران

نگاهی به روش‎های ترکیب سنسور و تشخیص شئ سه بعدی در سیستم‎های خودران

آدرس کوتاه :