اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمد بیطرفان

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمد بیطرفان


سخنرانی علمی جناب آقای  دکتر محمد بیطرفان 

با عنوان Integrated hollow-core microcavities

با همکاری شاخه دانشجویی IEEE در تاریخ اول مرداد از ساعت 10 الی 11:30 در اتاق 801 ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، برگزار می‌شود.

 

 

 

آدرس کوتاه :