اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی رحمانی اندبیلی

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی رحمانی اندبیلی


برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی رحمانی اندبیلی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی رحمانی اندبیلی با عنوان 

Planning and Operation of Plug-in Electric Vehicles Considering

the Technical, Geographical, and Social Aspects

مرتبط باگرایش مهندسی برق قدرت توسط IEEE در تاریخ ۲۸/‏۰۲/‏۹۸‬ از ساعت ۱۳ الی ۱۴ در اتاق 803 ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر  برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :