اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی نوبخت

 سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی نوبخت با عنوان

Securing Devices and User Data : The Internet of Things

از طرف شاخه IEEE روز سه شنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴ در محل اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :