اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی نوبخت

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی نوبخت


 سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی نوبخت با عنوان

Securing Devices and User Data : The Internet of Things

از طرف شاخه IEEE روز سه شنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴ در محل اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :