اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر گودرزی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر فرهاد گودرزی مرتبط با گرایش مهندسی پزشکی توسط این شاخه با عنوان:

Brain-Computer Interface

در تاریخ ۱۳/‏۰۷/‏۱۳۹۸ از‬ ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۴ در محل اتاق ۸۰۳  ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :