اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر گودرزی

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر گودرزی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر فرهاد گودرزی مرتبط با گرایش مهندسی پزشکی توسط این شاخه با عنوان:

Brain-Computer Interface

در تاریخ ۱۳/‏۰۷/‏۱۳۹۸ از‬ ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۴ در محل اتاق ۸۰۳  ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :