اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Reinhard Schwarz

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Reinhard Schwarz


برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Reinhard Schwarz  

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Reinhard Schwarz  با عنوان 

(Thin Films for Photovoltaics by Pulsed Laser Deposition (PLD

در روز سه شنبه ۲۷ ام فروردین ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره   2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :