اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Stefano Rini

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Stefano Rini


برگزاری سخنرانی علمی  جناب آقای  دکتر Stefano Rini

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Stefano Rini  با عنوان

A brief introduction to source coding and some novel results

با همکاری شاخه IEEE در تاریخ ۷ اردیبهشت از ساعت ۱۲ :۳۰- ۱۴ در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :