اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای علی محمودی

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای علی محمودی


سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای علی محمودی

سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای علی محمودی مرتبط با گرایش مدلسازی شناختی-توسط IEEE/ACM با عنوان

" reciprocity of social influence" 

 روز دوشنبه ۱۰/‏۱۰/‏۹۷ از ساعت ۱۲:۳۰ ا لی ۱۴ در اتاق ۸۰۴ ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :