اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای مهندس شادان گلستان

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای مهندس شادان گلستان


برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای مهندس شادان گلستان 

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای  مهندس شادان گلستان  با عنوان:

Smart Indoor Spaces for Elderly People: Configuration Deployment Analysis and Kinematic Movement Assessment

در تاریخ دوشنبه 30 ام اردیبهشت ماه از ساعت 12:30 الی 14 در اتاق 801 برگزار می گردد.


 

آدرس کوتاه :