اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای مهندس محسن ایمانی

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای مهندس محسن ایمانی


 

"این سخنرانی لغو گردید"

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای مهندس محسن ایمانی

 

سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای مهندس محسن ایمانی با عنوان 
Brain-Inspired Hyperdimensional Computing: An Efficient Cognitive Machine
از طرف شاخه IEEE روز یکشنبه ۲۷/‏۰۹/‏۹۷ از ساعت ۱۲:۳۰ ا لی ۱۴ در اتاق ۸۰۱  ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.
 
 
آدرس کوتاه :