اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی خانم دکتر گیتا غیاثی

برگزاری سخنرانی علمی خانم دکتر گیتا غیاثی


برگزاری سخنرانی علمی خانم دکتر گیتا غیاثی با همکاری جناب جناب آقای دکتر بابک نجار اعرابی تحت عنوان

Gender disparities in science: an overview

در تاریخ چهارشنبه ۰۲/‏۱۱/‏۹۸‬ از ساعت ۱۴ -۱۲:۳۰ در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.

 
آدرس کوتاه :