اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر رضوان فرحی

برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر رضوان فرحی


 سخنرانی‬ علمی توسط سرکار خانم دکتر رضوان فرحی

سخنرانی‬ علمی توسط سرکار خانم دکتر رضوان فرحی مرتبط با گرایش مدلسازی شناختی-توسط IEEE/ACM  با عنوان

Dynamic Meaning Comprehension Networks in the Human Brain

 روز سه شنبه ۱۱/‏۱۰/‏۹۷ از ساعت ۱۲:۳۰ ا لی ۱۴ در اتاق ۸۰۴ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :