اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر سمانه موثقی

برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر سمانه موثقی


 سخنرانی علمی  سرکار خانم دکتر سمانه موثقی با عنوان

"Wireless Body Area Networks: Efficient Coexistence by Interference Management and Avoidance"  

مرتبط با گرایش مخابرات و الکترونیک روز چهارشنبه 22 فروردین ماه از ساعت 12:15 الی 13:30  در اتاق ۸۰۱  ساختمان شماره 2  دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می‌گردد.


 

 

. 

 

آدرس کوتاه :