اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر فرزانه فرهادی

برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر فرزانه فرهادی


 برگزاری سخنرانی علمی  سرکار خانم دکتر فرزانه فرهادی

برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر فرزانه فرهادی مرتبط با گرایش کنترل و مخابرات تحت عنوان 

Mechanism Design: A new framework for controlling networked systems in the presence of selfish agents with private information

روز دو شنبه ۱۵/‏۰۵/‏۹۷ از ساعت ۱۱ ا لی ۱۲:۳۰در اتاق ۸۰۳ برگزار می‌شود.

 

 

 

آدرس کوتاه :