اخبار و رویدادها

برگزاری سمینار مهندسین و مدل کسب و کار نوآورانه

برگزاری سمینار مهندسین و مدل کسب و کار نوآورانه


سمینار مهندسین و مدل کسب و کار نوآورانه با همکاری آزمایشگاه مدارها و سیستم‌های فرکانس بالا و تست CTS Lab ، دانشکده کارآفرینی و همچنین دانشگاه لاپزیگ Leipzig University روز سه شنبه سیزدهم مهر با سخنرانی جناب آقای پروفسور یوتز درونبرگ استاد کارآفرینی دانشگاه لایپزیگ آلمان از ساعت 15 الی 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می گردد.

آدرس کوتاه :