اخبار و رویدادها

برگزاری غیر حضوری کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های نیم‌سال دوم ۹۹-۹۸

برگزاری غیر حضوری کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های نیم‌سال دوم ۹۹-۹۸


با توجه به مصوبه‌ی شورای آموزشی دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر،کلیه‌ی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها در نیمسال دوم 99-98 از تاریخ 1 مرداد الی 30 مرداد به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

توضیحات بیشتر توسط کارشناسان کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها ارائه خواهد شد.

آموزش دانشکده‌ی  مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :