- شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱

اخبار

برگزاری هفدهمین دوره روز پروژه

برگزاری هفدهمین دوره روز پروژههفدهمین دوره روز پروژه بصورت حضوری مورخ 19 بهمن ماه 1401 از ساعت 9 الی 11 صبح برگزار می شود. در ساعت 11، پروژه های برگزیده اعلام و جوایز ارزنده ای تقدیم می شود. جهت شرکت در روز پروژه باید تمام مراحل زیر در زمان مقرر انجام شود درغیراین صورت، امکان شرکت در روز پروژه وجود ندارد.

  1. کلیه دانشجویانی که می خواهند در روز پروژه 19 بهمن ماه شرکت نمایند جهت ارتباط تعاملی بهتر در کانال تلگرامی زیر عضو شوند. دقت شود که داشتن فایل گزارش و فایل پوستر جهت شرکت در روز پروژه الزامی است. تمپلیت (قالب) پوستر در کانال قرار داده شده است.

https://t.me/+CozF98sK77c2Mjk0

  1. باید فایل اکسل آمادگی شرکت در روز پروژه توسط استادراهنمای مربوطه تایید و تا تاریخ 3 بهمن ماه توسط دانشجو در سامانه CECM بارگذاری شود. نام فایل را حتما شماره دانشجویی قرار دهید.
  2. باید فایل گزارش پروژه، فایل پوستر به همراه فرم تصویب پروژه تا تاریخ 3 بهمن ماه به استاد راهنما و تا تاریخ 5 بهمن ماه به داور مربوطه ایمیل شود. لازم است ایمیل دکتر عابدینی به ادرس (m.abedini@ut.ac.ir) نیز در زمان ارسال فایل ها به استاد راهنما و داور مربوطه CC شود. بدیهی است  اگر زمان بندی ایمیل فوق رعایت نشود، دانشجو مجاز به شرکت در روز پروژه نمی باشد.
  3. فرم تصویب پروژه که شامل نمره استاد راهنما و داور است تا تاریخ 12 بهمن ماه در سامانه CECM بارگذاری شود. لازم به ذکر است که تکمیل بند 8 فرم پروژه ("تایید گواهی ارایه پروژه توسط استاد راهنما") الزامی است. نام فایل را حتما شماره دانشجویی قرار دهید. فرمت فایل PDF باشد.
  4. فایل گزارش و فایل پوستر پروژه را تا تاریخ 12 بهمن ماه در صفحه CECM بارگذاری نمایید. به دلیل اهمیت فایل پوستر، لازم است که این فایل با هماهنگی استاد راهنما تهیه شده باشد. نام فایل را حتما شماره دانشجویی قرار دهید. فرمت فایل گزارش PDF و فرمت فایل پوستر PPTx و PDF (هر دو باهم) باشد.
  5. دانشجویان موظفند ساعت 8:30 صبح روز برگزاری در محل برگزاری (ساختمان جدید برق طبقه همکف، پشت آسانسور) حاضر شوند.

*مهم:ارسال گزارش به اساتید راهنما و داوران تا 8 بهمن تمدید شد.

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها