اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی پیشرفته (با رویکرد فنی- مهندسی)

برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی پیشرفته (با رویکرد فنی- مهندسی)


کارگاه آموزشی مقاله نویسی پیشرفته (با رویکرد فنی- مهندسی) در کتابخانه مرکزی پردیس ۲ دانشکده‌های فنی روز  پنجشنبه مورخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ الی ۱۱ برگزار می‌شود، برای هماهنگی و ثبت نام درکارگاه به بخش نشریات کتابخانه پردیس دانشکده‌های فنی،کتابخانه مرکزی پردیس دومرکز کامپیوتر مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :