اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه آموزشی پروکوئسیت در کتابخانه مرکزی پردیس ۲ دانشکده‌های فنی

برگزاری کارگاه آموزشی پروکوئسیت در کتابخانه مرکزی پردیس ۲ دانشکده‌های فنی


کارگاه آموزشی پروکوئسیت (proquest) روز چهارشنبه مورخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳در کتابخانه مرکزی پردیس ۲ دانشکده‌های فنی مختص دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.

 

 

آدرس کوتاه :