اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه دو روزه (TCN)

برگزاری کارگاه دو روزه (TCN)


 کارگاه دو روزه (TCN) در تاریخ 16-17 آوریل (27 و 28 فروردین ماه) برگزار خواهد شد.

 

 

 

آدرس کوتاه :