اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه رویکردهای مختلف ترجمه ماشینی

برگزاری کارگاه رویکردهای مختلف ترجمه ماشینی


کارگاه رویکردهای مختلف ترجمه ماشینی روز سه‌شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۹ صبح در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تهران برگزار می‌گردد.

سخنرانان این رویداد آقای دکتر هشام فیلی دانشیار گروه هوش ماشین و رباتیک و سرپرست آزمایشگاه پردازش هوشمند متن و زبان طبیعی دانشگاه تهران، خانم حکیمه فدایی از آزمایشگاه پردازش هوشمند متن و زبان طبیعی دانشگاه تهران، آقای نیما پوردامغانی از دانشگاه (Southern California (USC و خانم دکتر مرجان قزوینی‌نژاد از دانشگاه (Southern California (USC می‌باشند.

این کارگاه را آزمایشگاه پردازش هوشمند متن و زبان طبیعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند.

 

 

آدرس کوتاه :