اخبار و رویدادها

برگزیدگان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در بیست و نهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

برگزیدگان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در بیست و نهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران


 بیست و نهمین دوره جشنواره پژوهش دانشگاه تهران روز دوشنبه 24 آذر 1399 برگزار شد و در دو بخش اصلی جشنواره، دو تن از استادان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به عنوان منتخب جشنواره معرفی شدند:

 استاد دکتر جلیل آقا راشد محصل به عنوان پژوهشگر پیشکسوت نمونه

 استاد دکتر شمس‌الدین مهاجر زاده به عنوان پژوهشگر برجسته

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ضمن عرض تبریک سالها کار پژوهشی مستمر و بارآور برگزیدگان جشنواره را ارج می نهد.

 

آدرس کوتاه :