اخبار

برگزیدگان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

برگزیدگان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهرانهشتمین دوره جشنواره آموزش دانشگاه تهران دوشنبه ۲۷ اردیبهشت برگزار شد.
در این دوره همکاران گرامی جناب آقای دکتر علی الفت  و سرکار خانم دکتر فتحیه فقیه در میان برگزیدگان جشنواره بودند. 
 
به دو همکار ارجمند تبریک می گوییم. دانشگاه بدون سرآمدی در آموزش معنی ندارد. درود بر شما که پرچم کیفیت در آموزش را برمی افرازید.
 
هیأت رییسه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی