اخبار و رویدادها

بورس تحصیلی بنیاد رنو

بورس تحصیلی بنیاد رنو


بنیاد رنو، با همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران، تعدادی بورس تحصیلی در زمینه های زیر در مقطع کارشناسی ارشد اعطا مینماید. دانشجویان علاقمند لازم است که شرایط این بورس را در لینک زیر مطالعه نموده و در صورت احراز شرایط، رزومه و کارنامه تحصیلی خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه، 16 بهمن ماه، به ایمیل enginter@ut.ac.ir  ارسال نمایند. بررسی اولیه مدارک توسط دانشکده فنی و بررسی نهایی توسط بنیاد رنو انجام خواهد شد.

Road Safety
MBA in International Management
Mobility and electrical vehicle
Transport and sustainable development

https://www.fondation.renault.com/wp-content/uploads/2016/10/FondationRenault_AfficheA3_Recrutement-2016-2017_EN.pdf

آدرس کوتاه :