اخبار و رویدادها

بورس تحصیلی بنیاد رنو

بورس تحصیلی بنیاد رنو


 

بنیاد رنو، با همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران، تعدادی بورس تحصیلی در زمینه های زیر در مقطع کارشناسی ارشد اعطا مینماید. دانشجویان علاقمند لازم است که شرایط این بورس را در لینک زیر مطالعه نموده و در صورت احراز شرایط، رزومه و کارنامه تحصیلی خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه، 16 بهمن ماه، به ایمیل enginter@ut.ac.ir  ارسال نمایند. بررسی اولیه مدارک توسط دانشکده فنی و بررسی نهایی توسط بنیاد رنو انجام خواهد شد.

 

  1. Road Safety
  2. MBA in International Management
  3. Mobility and electrical vehicle
  4. Transport and sustainable development

 

https://www.fondation.renault.com/wp-content/uploads/2016/10/FondationRenault_AfficheA3_Recrutement-2016-2017_EN.pdf

بنیاد رنو، با همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران، تعدادی بورس تحصیلی در زمینه های زیر در مقطع کارشناسی ارشد اعطا مینماید. دانشجویان علاقمند لازم است که شرایط این بورس را در لینک زیر مطالعه نموده و در صورت احراز شرایط، رزومه و کارنامه تحصیلی خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه، 16 بهمن ماه، به ایمیل enginter@ut.ac.ir  ارسال نمایند. بررسی اولیه مدارک توسط دانشکده فنی و بررسی نهایی توسط بنیاد رنو انجام خواهد شد.

 

  1. Road Safety
  2. MBA in International Management
  3. Mobility and electrical vehicle
  4. Transport and sustainable development

 

https://www.fondation.renault.com/wp-content/uploads/2016/10/FondationRenault_AfficheA3_Recrutement-2016-2017_EN.pdf

آدرس کوتاه :