- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار

تاییدیه و مغایرت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر شبانه نوبت دوم - آموزش مجازی و پردیس البرز در نیمسال دوم سال تحصیلی 01- 1400 و لیست های متمم سنوات گذشته

تاییدیه و مغایرت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر شبانه نوبت دوم - آموزش مجازی و پردیس البرز در نیمسال دوم سال تحصیلی 01- 1400 و لیست های متمم سنوات گذشتهبا سلام

احتراماً، همانگونه که مستحضرید شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریه پرداز (نوبت دوم و مجازیبر اساس دستورالعمل‌های مربوطه تا سقف سنوات مجاز تحصیلی (۸ نیمسال برای دانشجویان کارشناسی و دکتری تخصصی، ۴ نیمسال برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ۱۲ نیمسال برای دانشجویان دکتری حرفه‌ای) توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌گردد. لیکن در برخی موارد و بنا بر اعلام بنیاد شهید، شهریه برخی از دانشجویان به دلایل مختلف (مانند شهریه دانشجویان مشروطی و یا خطای سیستمی و باز بودن فایل بنیاد شهید در مقطع قبلی دانشجو) و حتی (بدلیل عدم ثبت نمرات و معدل نیمسال، مورد تأیید قرار نگرفته است)، لذا شهریه این دسته از دانشجویان غیر قابل پرداخت یا کمتر از میزان اعلام شده می‌باشد.

با عنایت به توضیحات فوق الذکر و ضمن ارسال لیست شهریه دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ و لیست‌های متمم سنوات قبل که به تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده است، خواهشمند است دستور فرمائید پس از بررسی دقیق به اطلاع آن دسته از دانشجویان مشمول که بدلیل عدم شناسایی در سیستم بنیاد شهید و یا اشتباه در محاسبه سقف سنوات و یا مشروطی و …، مبلغی به حسابشان واریز نشده است و یا بطور کلی نامشان در لیست‌ها موجود نیست، اطلاع داده شود در اسرع وقت نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه دانشجو برای رفع مشکل، بنیاد شهید مسئولیتی در پرداخت شهریه نداشته و عواقب ناشی از عدم پرداخت توسط بنیاد شهید و دانشجو به عهده این اداره کل نخواهد بود.
* لازم به توضیح است در سنوات اخیر اکثر دانشجویانی که در لیست‌های تأیید شهریه ارسالی دارای مشکل بوده‌اند، در زمان فارغ التحصیلی و تسویه با دانشگاه نیز با مشکل مواجه شده و علت آ نرا عدم آگاهی از وضعیت تأیید شهریه در هر نیمسال تحصیلی عنوان می‌نمایند. لذا خواهشمند است دستور فرمائید نهایت همکاری جهت اطلاع رسانی به دانشجویان مبذول گردد.
همچنین آن دسته از دانشجویان شاهد و ایثارگری که بعلت باز بودن فایل دانشجویی در مقطع قبلی در بنیاد شهید وابسته به آن دانشگاه، شهریه آنان تأیید نشده باید در اسرع وقت به بنیاد شهید دانشگاه مقطع قبلی مراجعه نموده و بعد از بسته شدن فایل دانشجویی به بنیاد شهید منطقه ۹ و ۲۱ مراجعه تا نسبت به ثبت شهریه آنان در لیست متمم در نیمسال ۱-۱۴۰۱ اقدام گردد.

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها