اخبار و رویدادها

تخمین های احتمالاتی مبتنی بر نظریه اطلاعات و کاربردهای آن در یادگیری ماشین

تخمین های احتمالاتی مبتنی بر نظریه اطلاعات و کاربردهای آن در یادگیری ماشین


سخنرانی علمی با عنوان"تخمین‌های احتمالاتی مبتنی بر نظریه اطلاعات و کاربردهای آن در یادگیری ماشین" توسط آقای مهندس بهمن یاری روز چهارشنبه 22 آذر ماه از ساعت 12:30 الی 14 در اتاق 801 ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌گردد.

چکیده سخنرانی:

تخمین توزیع احتمال با بهره‌ گیری از نظریه اطلاعات و کاربرد آن در یادگیری ماشین یکی از حوزه‌­های تحقیقاتی جدید در این زمینه است. این زمینه تحقیقاتی از اشتراک دو موضوع آمار محاسباتی و نظریه اطلاعات که پیش این به‌صورت مستقل توسعه‌یافته بودند، حاصل‌شده است. در این ارائه به‌طور خاص قصد داریم با بهر‌‌‌ه ­گیری از هندسه اطلاعاتی و بیشینه­سازی آنتروپی، ابزار توسعه داده‌شده جدید برای تخمین توزیع احتمال را بررسی کنیم. این ابزار جدید کاربرد گسترده­ای در یادگیری و استنتاج احتمالاتی، ­مدل­های احتمالی گرافیکی و مدل­های بیزی متغیر دارند.

آدرس کوتاه :