- دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

تدوین دستورالعمل جامع بهره‌برداری، نگهداری و عیب‌یابی ترانسفورماتور قدرت توسط اساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

تدوین دستورالعمل جامع بهره‌برداری، نگهداری و عیب‌یابی ترانسفورماتور قدرت توسط اساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهراناساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و همکاران ایشان در یک همکاری با شرکت مدیریت شبکه برق ایران نظام نامه ای تحت عنوان «بهره‌برداری، نگهداری و تست و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت» را تدوین کردند.

ترانسفورماتورهای قدرت را می‌توان قلب پست‌های فشارقوی و از عناصر کلیدی در انتقال انرژی الکتریکی برشمرد. این تجهیزات بسیار گران‌قیمت هستند و آسیب به آن‌ها علاوه بر هزینه سنگین مربوط به تعمیرات یا جایگزینی، هزینه قابل توجه ‌عدم تامین توان به علت مدت‌زمان خروج ترانسفورماتور از مدار را نیز به همراه دارد. از این رو، پایش مداوم ترانسفورماتورها برای تشخیص به موقع خطا و پیش‌گیری از گسترش آن بسیار حائز اهمیت است.

پیش از این، شرکت‌های مختلف بهره‌برداری برق‌های منطقه‌ای، از دستورالعمل‌هایی برای انجام آزمون‌ها و پایش ترانسفورماتور استفاده می‌کردند، اما وحدت رویه­ای در کشور وجود نداشت. از این رو پروژه‌ «پژوهش و تدوین دستورالعمل جامع بهره‌برداری، نگهداری و عیب‌یابی ترانسفورماتور قدرت» تعریف و نظام نامه ای جهت یکسان سازی دستورالعمل ها تدوین شد.

این سند توسط اساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران آقایان دکتر حسین محسنی، دکتر امیرعباس شایگانی اکمل، دکتر محمدحامد صمیمی تدوین و با هدایت و نظارت آقای مهندس حسین ایوب‌زاده و همکاری آقایان مهندس حمید اسکندری، مهندس علی سجادی و همچنین، آقای مهندس علی رحیم‌زاده خوشرو نهائی گشته است.

در طی این پروژه استانداردهای بین‌المللی، بروشورهای فنی، دستورالعمل‌های داخلی کشورهای امریکا، کانادا و آلمان و همچنین دستورالعمل‌های داخلی کشور مورد مطالعه قرار گرفت و یک نظام‌نامه جهت پیاده‌سازی سراسری در کشور تنظیم شد.

دستاورد 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها