نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترجمه اولین کتاب در حوزه برداشت انرژی و حسگرهای خودتغذیه شونده تریبوالکتریکی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

ترجمه اولین کتاب در حوزه برداشت انرژی و حسگرهای خودتغذیه شونده تریبوالکتریکی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران


کتاب «مرجع علمی و کاربردی تریبوالکتریک»  برگردان فارسی کتاب Triboelectric Nanogenerator اثر ژانگ لی ونگ استاد و محقق دانشگاه جورجیاتک و همکارانش است. ونگ این کتاب را از جمع‌آوری مقالات معتبر علمی این حوزه در چند سال اخیر تدوین و تألیف کرده است.

کتاب مرجع علمی و کاربردی تریبوالکتریک را می‌توان اولین کتاب در حوزه برداشت انرژی و حسگرهای خودتغدیه شونده تریبوالکتریکی به زبان فارسی نامید.

این کتاب علمی به همت دکتر محمدرضا کلاهدوز اصفهانی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و آقای مهندس علی اکبر قادری‌آرام ترجمه و توسط انتشارات آینده دانش منتشر شده است.