اخبار و رویدادها

تصویری از جهان در سال 2030 و استراتژی سرمایه گذاری در سطح کسب و کارها و کشور

تصویری از جهان در سال 2030 و استراتژی سرمایه گذاری در سطح کسب و کارها و کشور


گزارش"تصویری از جهان در سال ۲۰۳۰ و استراتژی سرمایه گذاری در سطح کسب و کارها و کشورکه توسط جناب آقای دکتر مجتبی لشکری بلوکی، مدیر سرمایه دایموند تهیه شده است، جهت استحضار تقدیم می‌گردد

 

آدرس کوتاه :