اخبار و رویدادها

تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 93 مهندسی برق

تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 93 مهندسی برق


از دانشجویان محترم ورودی سال 1393 خواسته می شود فرم تعیین گرایش خود را تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 95/10/07  به آموزش دانشکده تحویل دهید. بدیهی است عدم مراجعه به موقع به منزله از دست دادن اولویت انتخاب گرایش خواهد بود.

آدرس کوتاه :