اخبار و رویدادها

تغییر محل برگزاری جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی روز پروژه

تغییر محل برگزاری جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی روز پروژه


با توجه به تعداد دانشجویان گرامی و با هدف تامین شرایط مناسبتر٬  محل برگزاری جلسه توجیهی و کارگاه یادشده در روز دوشنبه 96/6/13 ساعت 15 تا 17 در سالن همایش دانشکده واقع در ساختمان  کلاسها خواهد بود. از "تمامی دانشجویان کارشناسی که قصد دارند از پروژه خود در روز پروژه (22 شهریورماه 96) دفاع کنند دعوت می شود که در جلسه مذکور حضور داشته باشند."

آدرس کوتاه :