اخبار و رویدادها

تفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر

تفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر


شتاب‎دهنده آیتک با همکاری، پردیس دانشکده‌های فنی و پلتفرم اینوونت، سمینار"تفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر" را در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۹ به مدت ۲ ساعت از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ برگزار خواهد نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید.

محورهای سمینار:

اجزا و ابعاد تفکر استراتژیک

تکنیک‌های تفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی‌ناپذیر

تفکر استراتژیک و آینده پژوهی

پرسش و پاسخ

 

 

 

آدرس کوتاه :