- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار

تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسال

تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسالبرنامه هفتگی::

mailبرنامه هفتگی نیمسال دوم 1402-1401 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (به روز رسانی12 بهمن 1401)

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

**************************************************************

برنامه امتحانات:

 برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 مقطع کارشناسی

 

**************************************************************

تقویم آموزشی:

 

mailتقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403دانشگاه تهران ( کلیه مقاطع )

تقویم آموزشی اصلاح شده نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کلیه مقاطع مختلف تحصیلی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کلیه مقاطع مختلف تحصیلی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کلیه مقاطع مختلف تحصیلی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 کلیه مقاطع مختلف تحصیلی

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها