- جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

اخبار

تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسال

تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسال  • برنامه هفتگی:

برنامه هفتگی نیمسال اول 1401-1400 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (به روز رسانی 6 شهریور)

___________________________________________________________________________________________

برنامه هفتگی نیمسال دوم 1400-99 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 


*****************************************************************************

  • برنامه امتحانات:

 

 برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 مقطع کارشناسی


*****************************************************************************

  • تقویم آموزشی:

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 مقاطع مختلف تحصیلی

 

 

 

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها