- پنج‌شنبه، ۳ فروردین ۱۴۰۲

اخبار

تمدید بازه ثبت نام کارآموزی

تمدید بازه ثبت نام کارآموزی 

                  

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی:

    تمدید بازه ثبت نام دانشجویان در سامانه‌های تلنت کوچ و کاروژه

     

 

بازه ثبت نام دانشجویان در سامانه‌های تلنت کوچ و کاروژه، جهت اخذ درس کارآموزی از روز چهار شنبه مورخ ۱۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰ لغایت روز شنبه مورخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰  تمدید گردید. دانشجویانیکه هنوز نسبت به اخذ کارآموزی اقدامی ننموده‌اند و یا مراحل انجام کار در سامانه‌های فوق ناتمام می‌باشد، نسبت به پیگیری و اتمام کار خود اقدام نمایند.

 

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها