اخبار و رویدادها

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


اطلاعیه مهم در خصوص تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 97- 96،بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96، از تاریخ شنبه 97/03/19 لغایت شنبه 97/03/26 تمدید شده است.

کلیه دانشجویان دانشکده می توانند با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان نسبت به ارزشیابی الکترونیکی اساتید خود اقدام نمایند.

ضمنا" ارزشیابی الکترونیکی برای دستیاران آموزشی نیز انجام می گردد.

 بدیهی است در صورت عدم انجام ارزشیابی الکترونیکی، امکان انتخاب واحد در نیمسال بعد و همچنین رویت نمرات نیمسال جاری به هیچ وجه برای دانشجویان محترم وجود نخواهد داشت.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :