اخبار و رویدادها

تمدید زمان شرکت در ارزشیابی اساتید

تمدید زمان شرکت در ارزشیابی اساتید


 به آگاهی می‌رساند کلیه دانشجویان دانشکده که در ارزشیابی شرکت نکرده‌اند،می‌توانند از روز شنبه مورخ 96/03/06 لغایت روز جمعه مورخ 96/03/12 با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان نسبت به ارزشیابی الکترونیکی اساتید خود اقدام نمایند.

 بدیهی است در صورت عدم انجام ارزشیابی الکترونیکی، امکان انتخاب واحد در نیمسال بعد و همچنین رؤیت نمرات نیمسال جاری به‌هیچ‌وجه برای دانشجویان محترم وجود نخواهد داشت.

 دانشجویان می‌توانند در صورت هرگونه مشکل یا سؤال در این خصوص در سامانه مدیریت درخواست‌های آموزشی دانشجویان پیام بگذارند و جهت پیگیری به کارشناس دانشکده خود مراجعه نمایند. 

  

آدرس کوتاه :