اخبار و رویدادها

تمدید سنوات (قابل‌توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394)

تمدید سنوات (قابل‌توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394)


لطفاً فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال ششم را تا تاریخ 96/10/1 به‌صورت دستی تحویل دهید؛ و تا همان تاریخ هم در پیشخوان خدمت سامانه گلستان ثبت فرمایید تا در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح شود. لطفاً توجه داشته باشید که ثبت‌نام و اجازه ادامه تحصیل در نیمسال ششم فقط منوط به انجام تمدید سنوات می‌باشد.

آدرس کوتاه :