اخبار و رویدادها

تمدید ملهت ثبت نام کارآموزی در تابستان 1398

تمدید ملهت ثبت نام کارآموزی در تابستان 1398


 تمدید ملهت ثبت نام کارآموزی در تابستان 1398 "اطلاعیه شماره (3)"

مهلت ثبت نام کارآموزی در سامانه ut.talentcoach.ir تا روز چهارشنبه مورخ 1398/03/1  تمدید گردید.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :