اخبار و رویدادها

تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن

تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن


تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن ویژه مشمولان تسهیلات دانشجویی

با توجه به موافقت ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان، مهلت تعیین شده برای بهره مندی از وام ودیعه اجاره مسکن در شیوه نامه های " پشتیبانی از دانشجویان مستعد تحصیلی در سال های تحصیلی 96-97 و 97-98 " از خرداد ماه به پایان آبان ماه سال مشمولیت افزایش یافته است.

آدرس کوتاه :