- سه‌شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

تمدید مهلت ثبت نام برای بهره مندی از پشتیبانیهای دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1402-

تمدید مهلت ثبت نام برای بهره مندی از پشتیبانیهای دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1402-پیر فراخوان ثبت نام برای بهره مندی از پشتیبانی های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1402-1401( طرح شهید وزوایی( به استحضار می رساند، با توجه به اعلام معاونت آینده سازان بنیاد ملی نخبگان، مهلت تشکیل پرونده و ارائه درخواست برای بهره مندی از پشتیبانی های طرح شهید وزوایی تا بیست و نهم تیرماه 1401 تمدید گردید.

نسخه به روز شده فراخوان ثبت نام طرح مذکور در قالب اطالعیهای )متن پیوست( از طریق وبگاه بنیاد نخبگان استان تهران به نشانی https://tehran.bmn.irاطلاع رسانی شده است دانشجویان می توانند با مراجعه به وبگاه بنیاد نخبگان استان تهران ضمن مشاهده اطلاعیه مذکور از سایر اخبار و اطلاعات مرتبط آگاهی یابند.

طرح توسعۀ فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401(طرح شهید وزوایی)

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها