اخبار و رویدادها

توزیع نشریه دانشجویی درنگ

توزیع نشریه دانشجویی درنگ


 نشریه دانشجویی درنگ 17 و 18 با پرونده‌ی درباره‌ی مسئولیت پذیری، از روز چهارشنبه دهم خرداد در لابی دانشکده برق و کامپیوتر و لابی دانشکده فنی پردیس مرکزی دانشگاه تهران توزیع می‌شود.

آدرس کوتاه :